Sverige|  Danmark|  Suomi

Tietoa koulutuksesta

SORA (Specific Operations Risk Assessment) on riskienarviointijärjestelmä, jota käytetään miehittämättömien ilma-alusten lentotoiminnassa. Mahdollisten riskien tunnistamisen lisäksi keskitytöön välttämättömiin toimenpiteisiin. Suosittelemme tätä kurssia kaikille UAS-käyttäjille, vaikka se pakollinen vain SPECIFIC-kategoriassa toimiville.

Tietoa:

 • Koulutuspäiviä: 2
 • Koulutusmuoto: Ohjaajavetoinen verkkokurssi
 • Koulutuskieli: Englanti

UAS Specific Operations Risk Assessment  

UAS Specific Operations Risk Assesment (SORA) -kurssimme on erikoiskurssi, jossa keskitytään syvällisesti UAS-toiminnan riskienhallintaan. UAS-toiminnan riskienhallintaosaaminen on hyödyllistä kaikille järjestelmien parissa työskenteleville. SORA -testin läpäisy on vaatimus SPECIFIC-kategoriassa toimiville UAS-operaattoreille Komission täytäntöönpanovaatimus (EU) 2019/947 mukaan. Kurssilla käymme läpi eri tekniikoita ja työskentelytapoja, joiden avulla voidaan välttää tai vähentää toiminnan riskejä.

Kenelle kurssi on suunnattu?

Tämä kurssi keskittyy EU:n sääntelyn velvoitteisiin, mutta sopii kaikille operaattoeeille jotka haluavat kehittyä riskienhallinnassa ja parantaa operaatioturvallisuutta.

Taustaosaamisvaatimukset

Tämä kurssi ei edellytä taustaosaamista. Kurssi toteutetaan englanniksi, mutta myös muun kielisiä koulutuksia voidaan toteuttaa erillisellä kustannuksella. Ota meihin yhteyttä lisätietojen osalta.

UAS SORA on kaksipäiväinen kurssi. Päiväohjelma ja aloitusajat räätälöidään joustavasti tarpeidenne mukaan.

Kurssimuoto

Kurssi on ohjaajavetoinen verkkokurssi.

Koulutustavoitteet

Suoritetun kurssin jälkeen osallistujan tuntevat aiheen teoriaan pohjautuvat perusteet ja osaavat käyttää SORA -prosessia toiminnassaan

Tärkeitä aiheita kurssilla:

 • Yleiskatsaus EU-sääntelyyn
 • Miehitetyn ja miehittämättömän ilmailun erot lentoturvallisuuden näkökulmista
 • Laadulliset ja määrälliset keinot ilmailuturvallisuudessa
 • Bow-tie -malli ja SORA
 • Riskien luokittelu ja käsittely
 • Specific Assurance and Integrity Level (SAIL) & Development Assurance Level (DAL)
 • Operation safety objectives (OSO) ja SAIL
 • SORA ja ilmailuriskimallit
 • Tapaukstutkimukset
 • Käytännön esimerkit

Kurssinjohtaja

Anthony Randall-Clausen

Anthony on UAS- ja tiedusteluammattilainen (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance, ISR). Anthony on yksi pohjoismaiden kokeneimmista UAS-kouluttajista, jolla on yli 20 vuoden kokemus ISR-työstä ja yli 2500 kirjattua lentotuntia. Hän ollut ollut mukana kehittämässä Yhdysvaltain asevoimien järjestelmäintegrointeja sekä ilmavoimien UAS-järjestelmien ja tiedustelutoimintojen tiedonkeruu- ja käyttötapoja. Anthony on ollut mukana toteuttamassa ensimmäisiä NATOn UAS-koulutusohjelmia.

Military Workissa työskentelyn ohessa Anthony työskentelee miehittämättöminen järjestelmien kouluttajana (Embry-Riddle Aeronautical University) terrorisminvastaisen toiminnan ja tiedustelyanalyysin professorina (National American University).

UAS FAQ

Molempia käsitteitä voidaan käyttää, mutta droneilla tarkoitetaan usein yksinomaan multikopteri-aluksia. Kansalliset sääntelyviranomaiset ympäri maailman ovat ottaneet UAS (Unmanned aerial system)  tai RPAS (remotely piloted aerial system) käsitteet viralliseen käyttöön vaikkakin dronet tai lennokit saatetaan mainita joissain yhteyksissä.

European Aviation Safety Agency (EASA) on EU:n alueen lentoturvallisuudesta vastaava organisaatio.

Säännökset, jotka koskevat yli 250 g painavia UAS-aluksia on annettu Komission täytäntöönpanoasetuksissa (EU) 2019/945 sekä (EU) 2019/947. Lisäsäännöksiä on annettu UAS-toiminnan perussäännöissä.

Se riippuu tilanteesta, mutta ensimmäinen askel on ymmärtää EASA:n säännökset ja määräykset, jotka koskevat UAS-toimintaa. UAS-peruskurssimme on suunniteltu juuri tätä tarkoitusta varten.

Kyllä, meillä pitkä kokemus etälentäjille ja järjestelmäoperaattoreille toteutetuista koulutuksista sekä järjestelmien suunnittelusta ja ylläpidosta. Olemme aikaisemmin toteuttaneet pienten järjestelmien, kuten DJI Phantomin, ja miehittämättömien helikoptereiden, kuten UMS Skeldar V-200, koulutuksia sekä MALE-luokan (medium-altitude long-endurance) järjestelmien, kuten MQ-1 Preditor ja MQ-9 Reaper, koulutuksia.

Kurssin suoritettuasi sinulla on hyvä ymmärrys EU:n lentotoiminnalle asetetuista määräyksistä erityisesti UAS-toiminnan näkökulmasta.