Sverige|  Danmark|  Suomi

Lisätietoa koulutuksesta

Dronet, lennokit, UAS, UAV ja RPAS – käytössä on monta eri termiä, joista olemme valinneet käyttöön yleisterminä toimivan UAS:n (Unmanned Aerial Systems). 

Teoriaperuskurssimme UAS-operaattoreille antaa perusteet EU-sääntelyn ymmärtämiseen. Kurssia vetää ohjaaja, joka auttaa sinua kehittämään osaamistasi ja ymmärrystäsi UAS-toimintaa ohjaavasta sääntelystä. Kurssin aikana käymme läpi sääntöjä ja turvallisuusvaatimuksia sekä näiden soveltamista eri tilanteissa. Suoritetun kurssin jälkeen osallistuja hallitsee osaamisvaatimuksen avoin, erityinen ja spesific -kategorioiden alaisissa UAS-operaatioissa EU:n alueella.

Tiedot:

 • Koulutuspäiviä: 2
 • Koulutusmuoto: ohjaajavetoinen verkkokurssi
 • Koulutuskieli: englanti

Kenelle suosittelemme koulutusta?

Tämä kurssi on suunnattu heille, jotka tarvitsevat teoriaosaamista säännöksiin liittyen sekä haluavat ymmärtää EU-sääntelystä ja siihen liittyvistä UAS-kategorioista lisää.

Osaamistasovaatimukset

Tälle kurssille ei ole mitään edeltäviä osaamisvaatimuksia. Kurssi toteutaan englannin kielellä, Muunkielisistä toteutuksita veloitetaan erillinen maksu, ota meihin yhteyttä lisätietoja saadaksesi.

Kurssin kesto

UAS Basic Operator Theory -kurssi on kaksipäiväinen. Päiväohjelma ja aloitusajat ovat sovittavissa toiveidenne ja tarpeidenne mukaan.

Kurssimuoto

Kurssi on ohaajavetoinen verkkokurssi.

Koulutustavoitteet

Kurssin suorittamisen jälkeen osallistuja:

 • tuntee ajankohtaisen EU-tason UAS-sääntelyn.
 • ymmärtää eri UAS-kategoriat ja niiden vaatimukset
 • tunnistaa UAS-operaatioiden eri tyypit (visual line of sight, beyond visual line of sight).
 • hallitsee riskienhallintamenetelmän; Specific Operational Risk Assessments (SORA)
 • täyttää kaikki UAS-operaattoreille asetetut vaatimukset

Tärkeitä aiheita kurssilla

 • Yleiskatsaus EU:n säädöksiin
 • Yleiskatsaus jäsenvaltioiden kansallisiin säädöksiin
 • UAS-tyypit, kapasiteetit ja rajoitukset
 • EU ilmailuinfrastruktuuri ja UAS
 • Ilmailuturvallisuus ja miten UAS-toiminnassa saavutetaan vaadittava turvallisuustaso
 • Riskien ja vaaratilanteiden minimointi UAS-toiminnassa
 • Kuinka yksilön oma toimintakyky vaikuttaa UAS-operaatioihin ja päätöksentekoon
 • Vastuu ja vakuutukset UAS-operaattoreille
 • Ympäristö ja luonnonsuojelu
 • Tietosuojalainsäädäntö, miten se vaikuttaa UAS-operaattoreiden toimintaan?
 • U-space

Kurssinjohtaja

Anthony Randall-Clausen

Anthony on UAS- ja tiedusteluammattilainen (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance, ISR). Anthony on yksi pohjoismaiden kokeneimmista UAS-kouluttajista, jolla on yli 20 vuoden kokemus ISR-työstä ja yli 2500 kirjattua lentotuntia. Hän ollut ollut mukana kehittämässä Yhdysvaltain asevoimien järjestelmäintegraatioita sekä ilmavoimien UAS-järjestelmien ja tiedustelutoimintojen tiedonkeruu- ja käyttötapoja. Anthony on ollut mukana toteuttamassa ensimmäisiä NATOn UAS-koulutusohjelmia.

Military Workissa työskentelyn ohessa Anthony työskentelee miehittämättöminen järjestelmien kouluttajana (Embry-Riddle Aeronautical University) terrorisminvastaisen toiminnan ja tiedustelyanalyysin professorina (National American University).

UAS FAQ

Molempia käsitteitä voidaan käyttää, mutta droneilla tarkoitetaan usein yksinomaan multikopteri-aluksia. Kansalliset sääntelyviranomaiset ympäri maailman ovat ottaneet UAS- (Unmanned aerial system)  tai RPAS- (remotely piloted aerial system) käsitteet viralliseen käyttöön vaikka dronet tai lennokit saatetaan mainita joissain yhteyksissä.

European Aviation Safety Agency (EASA) on EU:n alueen lentoturvallisuudesta vastaava organisaatio.

Säännökset, jotka koskevat yli 250 g painavia UAS-aluksia on annettu Komission täytäntöönpanoasetuksissa (EU) 2019/945 sekä (EU) 2019/947. Lisäsäännöksiä on annettu UAS-toiminnan perussäännöissä.

Se riippuu tilanteesta, mutta ensimmäinen askel on ymmärtää EASA:n säännökset ja määräykset, jotka koskevat UAS-toimintaa. UAS-peruskurssimme on suunniteltu juuri tätä tarkoitusta varten.

Kyllä, meillä pitkä kokemus etälentäjille ja järjestelmäoperaattoreille toteutetuista koulutuksista sekä järjestelmien suunnittelusta ja ylläpidosta. Olemme aikaisemmin toteuttaneet pienten järjestelmien, kuten DJI Phantomin, ja miehittämättömien helikoptereiden, kuten UMS Skeldar V-200, koulutuksia sekä MALE-luokan (medium-altitude long-endurance) järjestelmien ,kuten MQ-1 Preditor ja MQ-9 Reaper, koulutuksia.

Kurssin suoritettuasi sinulla on hyvä ymmärrys EU:n lentotoiminnalle asetetuista määräyksistä erityisesti UAS-toiminnan näkökulmasta.