Sverige|  Danmark|  Suomi

Uskomme tiimityön voimaan

Yhteiset jaetut arvot, hyvä johtaminen ja korkeatasoinen osaaminen ovat avainasemassa, kun halutaan saada onnistumisia aikaan.

Asiakaslupauksemme perustuu työntekijöidemme korkeatasoiseen osaamiseen, sillä kaikissa palveluissamme kulmakivenä on henkilöstömme suorituskyky. Meidän tehtävämme on luoda edellytyksiä sille, että työntekijämme voivat onnistua tehtävissään.

Arvot

Meille arvot kuvaavat sitä, miten kohtelemme muita ihmisiä, miten tartumme tehtäviin ja miten kannamme vastuumme.
Olemme luotettavia, toimeenpanokykyisiä ja sitoutuneita kaikessa toiminnassamme. Yrityksemme on perustettu näille arvoille.

Yhteishenki

Arvostamme toisiamme ja pidämme toisistamme huolta.

Tiedämme, että hyvä yhteishenki luo vakaan perustan korkean suorituskyvyn rakentamiselle ja tuottaa hyviä tuloksia.

Osaaminen

Olemme huolellisia rekrytointiprosesseissamme ja pidämme huolen siitä, että työntekijöillämme on oikeat edellytykset tehtävässä onnistuakseen. Arvioimme työntekijöidemme kokemusta, osaamista sekä luontaisia ominaisuuksia varmistaaksemme sen, että jokaiseen tehtävään löytyy juuri oikea tekijä.

Kehittyminen

Toimintamme perustuu jatkuvaan kehittymiseen. Se koskee palveluidemme sekä henkilöstömme osaamisen kehittämistä hyvän johtamisen ja kouluttamisen keinoin. Työntekijät, joita autamme kehittymään, ovat korkean suorituskykymme tae.

Testattua osaamista

Taustamme on sotilasympäristöstä,  jossa yhdessä harjoitteleminen ja suorituskyvyn testaaminen ovat arkipäivää.
Hyödynnämme aiempia kokemuksiamme sotilasympäristöstä tunnistaessamme uutta osaamista. Tiedämme, mistä tiedoista ja taidoista yksilöt hyötyvät urapoluillaan. Yhdistämällä aiemmat kokemukset nykyaikaiseen koulutukseen luomme korkeaa suorituskykyä.

Laadukasta ja pitkäjänteistä työtä

 Pitkäjänteisyys on tärkeää meille Military Workissa; niin asiakastoimeksiannoissa, henkilöstömme kehittämisessä kuin tuloksien tavoittelussa. Kartoitamme asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti ja kehitämme työntekijöitämme ja palveluitamme vastataksemme muuttuviin vaatimuksiin.

Tarpeiden kartoitus 

Lähdemme liikkeelle tarkasta ja syvällisestä tarpeiden kartoittamisesta. Tämän ymmärryksen pohjalta luomme henkilöstöllemme edellytykset hyvien tulosten saavuttamiseksi.

Johtaminen ja kehittäminen

Palvelumme ei pääty oikean osaajan löytymiseen. Pidämme tärkeänä palvelumme ja henkilöstömme jatkuvaa kehittämistä, joten autamme työntekijöitämme kehittymään ja tulemaan paremmiksi työssään.