Sverige|  Danmark|  Suomi

Puolustus

Tarjoamme asiakkaillemme palveluita, jotka perustuvat työntekijöidemme asiantuntemukseen ja monipuoliseen osaamiseen. Tämä osaaminen on heidän sotilastaustansa sekä koulutuksensa ja työkokemuksensa muodostama summa. Vahvuutemme on syvällinen ja laaja-alainen puolustusalan osaaminen. Luomme asiakkaillemme lisäarvoa tuomalla heidän käyttöönsä sen kokemuksen ja osaamisen, jota olemme keränneet toimiessamme esimerkiksi järjestelmien loppukäyttäjinä sekä strategisen tason suunnittelijoina.

Erotumme markkinoilla toimijana, joka pystyy tarjoamaan juuri tarvittavaa osaamista puolustusalojen toimijoille, kotimaassa ja kansainvälisissä projekteissa.

Koulutamme ja kehitämme yksilöitä sekä esimiehiä Training Wing-toimintamme kautta. Kouluttajillamme on pitkä kokemus omilta osaamisalueiltaan ja toimialoiltaan. Sotilastaustamme antaa meille erinomaisen valmiuden toteuttaa koulutuksia erityisesti puolustusalan toimijoille.

Asiantuntijoillamme on sekä käytännön kokemusta että strategisen tason laaja-alaista erityisosaamista  kokonaisturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Asiantuntijoillamme on sotilastausta ja he edustavat kaikkia eri puolustushaaroja, toimialoja ja osaamistasoja. Räätälöimme ja kokoamme  asiantuntijatiimin vastaamaan kunkin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin.

Asiantuntijamme hankkivat asiakkaamme toiminnan kannalta merkityksellistä tietoa usealla eri tavalla ja kerätyt tiedot analysoidaan ja prosessoidaan toimiviksi päätöksentekoperusteiksi.

UAS-toimintojemme avulla voimme kerätä tietoja suurilta maantieteellisiltä alueilta tai yksittäisistä, tarkasti määritellyistä kohteista.

Turvallisuus

Turvallisuudella viitataan toimenpiteisiin, jotka vähentävät ei-toivottujen tapahtumien tai onnettomuuksien todennäköisyyttä.

Tarjoamme palveluita turvallisuusalan toimijoille, joille sotilastaustamme mukanaan tuoma kokemus luo lisäarvoa. Vahvuutemme on kykymme toimittaa täsmällistä osaamista ja hoitaa käytännön turvallisuuteen liittyviä tehtäviä.

Palveluvalikoimaamme kuuluu erilaisia turvallisuusratkaisuja fyysisten ja digitaalisten ympäristöjen suojaamista varten.

Oikealla tiedolla varustettu ja varautunut organisaatio pärjää myös silloin, kun tapahtuu jotain odottamatonta. On tärkeää, että henkilöstöllä on oikeat tiedot ja opitut toimintatavat, jotta osataan toimia oikein myös niissä tilanteissa, kun on toimittava nopeasti. Olemme koulutuskumppanisi kaikilla turvallisuuteen liittyvillä osa-alueilla, henkilöstön ensiapukoulutuksista laajoihin kriisinhallinnan kokonaisuuksiin asti.

Turvallisuussektorille suunnattu asiantuntijapalvelumme perustuu sotilastaustamme luomaan turvallisuusymmärrykseen. Olemme erikoistuneita keräämään tietoa erilaisilla sensoreilla ja antamaan asiantuntija-apua järjestelmien ja prosessien kehittämiseen liittyen. UAS-toiminnalla voimme toteuttaa aluevalvontaa ja tiedonkeruuta isoillakin maantieteellisillä alueilla ja tuottaa oikeita päätöksentekoperusteita erilaisiin tarpeisiin.

Teollisuus

Tuotamme syvällisen turvallisuusosaamisemme, toimialakokemuksemme sekä laadukkaan johtamisemme avulla palveluita yhteiskunnan kriittisten toimintojen parissa toimiville asiakkaillemme. Toimintamme perustana on tahto olla mukana luomassa ja ylläpitämässä vakaan yhteiskunnan kannalta kriittisiä toimintoja ja kestäviä järjestelmiä.

Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten toimintojen rakentamista, ylläpitämistä ja kehittämistä pidetään usein itsestäänselvyytenä.
Ymmärrämme näiden toimintojen tärkeyden kansalaisten arjessa.
Varmistamme, että asiakkaillamme on käytössään turvallisuustietoisia ja aiheeseen perehtyneitä henkilöitä, on kyse sitten edistyneiden viestiverkkojen rakentamisesta, huoltotöiden projektijohtamisesta tai esimerkiksi korkeiden mastojen toimintaan liittyvistä tehtävistä.

Hyvän johtamisen merkitys on merkittävä organisaation toiminnalle ja tuottavuudelle. Tarjoamme koulutusohjelmia johtamiseen ja projektinhallintaan liittyen yksilöille, ryhmille ja asiakastarpeiden mukaan räätälöidysti. Näin autamme asiakkaitamme luomaan kestävän pohjan toiminnalleen sekä valmiuksia varautua ja reagoida myös poikkeuksellisiin tapahtumiin.

Tietoa keräämällä ja analysoimalla kykenemme tuottamaan tarvittavia päätöksentekoperusteita yhteiskunnan turvallisuuden ja toimintojen jatkuvuuden kannalta tärkeille toimijoille. UAS-palvelussamme käytämme sensoreilla varustettuja lennokkeja suurien datamäärien keräämiseen. Analyytikkomme purkavat ja käsittelevät tietomassat ja muodostavat niistä täsmällisiä päätöksentekoperusteita asiakkaidemme tarpeiden mukaan.  Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa vastataksemme heidän jatkuvasti muuttuviin informaatiotarpeisiin.