Sverige|  Danmark|  Suomi

Lisätietoa koulutuksesta

Keskitymme kurssilla käytännönläheiseen projektijohtamiseen.  Kurssi yhdistelee tehokkaasti sotilasympäristöstä tuttuja suunnittelutyökaluja ja johtamistapaa, ryhmädynamiikan kehittämisen työkaluja sekä projektimallien valintaa. Pyrimme luomaan osallistujille parempia edellytyksiä projekteissa onnistumiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen.

 • Osallistujamäärä: Max 12 hlö
 • Koulutuksen kesto: 3 pv
 • Koulutuksen hinta: Kokonaishinta 1500 € (+ alv 24%). Hinta sisältää koulutusmateriaalin, lounaat sekä kahvitukset kurssin aikana.

Tulevat koulutukset

Ajankohta: marraskuu 2020, päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin
Paikka: Helsinki
Status: Osallistujapaikkoja vapaana

Fokus

Koulutus tukeutuu yleiseen projektijohtamisen malliin (ProjectBase), joka on esitelty Bo Tonnquistin kirjassa Projektledning upplaga 7 (perustana  IPMA/PMI- ja ISO-sertifiointien vaatimukset).

Kolmepäiväisessä koulutuksessa keskitytään erityisesti suunnittelun ja projektien läpiviennin osa-alueisiin, painopisteenä johtaminen ja ryhmädynamiikan kehittäminen. Koulutus yhdistelee teoriaosuuksia ja käytännön harjoituksia.

Koulutuksen tavoitteet:

Koulutuksen jälkeen osallistuja:

Ymmärtää eri metodien ja työkalujen soveltuvuuden projektijohtamiseen

Ymmärtää johtamisen, yhteistyön, ryhmädynamiikan, konfliktienhallinnan, projektiomistajuuden, projektipäällikön ja projektitiimin merkityksen

Ymmärtää erilaisia organisaatiomalleja ja niiden projektijohtamista

Ymmärtää ja osaa käyttää eri suunnittelutapoja

Ymmärtää, miten tiimejä kehitetään ja minkälainen johtamistapa sopii parhaiten eri kehitysvaiheisiin

Tuntee toiminnanohjauksen, standardien ja projektityökalujen merkityksen

Kouluttajat

Mattias Anger 

Muut kouluttajat ilmoitetaan myöhemmin.

Kurssin sisältö

Projekti työskentelymuotona

 • Toiminnanohjaus
 • Metodit
 • Ketterät menetelmät projekteissa

Valmistelu

 • Ideat & aloitteet
 • Analysointi & karkea suunnittelu
 • Kommunikaatio

Suunnittelu

 • Aikataulu & resurssisuunnittelu
 • Henkilöstöresursointi & hankinta
 • Laskelmat & budjetti
 • Riskit & laatu

Toteutus

 • Projektitiimin muodostaminen
 • Projektijohtaminen
 • Projektin ohjaaminen
 • Toteutus ja läpivienti

Projektin päättäminen

 • Päätös & lessons learned

Projektitoiminta

 • Mallit & työkalut
 • Standardit & sertifioinnit