Sverige|  Danmark|  Suomi

Lisätietoa koulutuksesta

Keskitymme kurssilla käytännönläheiseen projektijohtamiseen.  Kurssi yhdistelee tehokkaasti sotilasympäristöstä tuttuja suunnittelutyökaluja ja johtamistapaa, ryhmädynamiikan kehittämisen työkaluja sekä projektimallien valintaa. Pyrimme luomaan osallistujille parempia edellytyksiä projekteissa onnistumiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen.

 • Osallistujamäärä: Max 12 hlö
 • Koulutuksen kesto: 3 pv
 • Koulutuskieli: Englanti

Tulevat koulutukset

HUOM!

Vallitsevan tilanteen vuoksi seuraavat koulutukset järjestetään syksyllä 2020.

Ajankohta: 29.9. – 1.10.2020 
Paikka: Helsinki
Status: Osallistujapaikkoja vapaana

Fokus

Koulutus perustuu yleiseen projektijohtamisen malliin (ProjectBase), joka on esitelty Bo Tonnquistin kirjassa Projektledning upplaga 7. Tämä projektijohtamisen malli tukeutuu IPMA/PMI- ja ISO-sertifiointiin.

Kolmepäiväisessä koulutuksessa keskitytään erityisesti suunnittelun ja projektien läpiviennin osa-alueisiin, painopisteenä johtaminen ja ryhmädynamiikan kehittäminen. Koulutus yhdistelee teoriaosuuksia ja käytännön harjoituksia.

Koulutuksen tavoitteet:

Koulutuksen jälkeen osallistuja:

Ymmärtää eri metodien ja työkalujen soveltuvuuden projektijohtamiseen

Ymmärtää johtamisen, yhteistyön, ryhmädynamiikan, konfliktienhallinnan, projektiomistajuuden, projektipäällikön ja projektitiimin merkityksen

Ymmärtää erilaisia organisaatiomalleja ja niiden projektijohtamista

Ymmärtää ja osaa käyttää eri suunnittelutapoja

Ymmärtää, miten tiimejä kehitetään ja minkälainen johtamistapa sopii parhaiten eri kehitysvaiheisiin

Tuntee toiminnanohjauksen, standardien ja projektityökalujen merkityksen

Kouluttajat

Mattias Anger

Muut kouluttajat ilmoitetaan myöhemmin.

Kurssin sisältö

Projekti työskentelymuotona

 • Toiminnanohjaus
 • Metodit
 • Ketterät menetelmät projekteissa

Valmistelu

 • Ideat & aloitteet
 • Analysointi & karkea suunnittelu
 • Kommunikaatio

Suunnittelu

 • Aikataulu & resurssisuunnittelu
 • Henkilöstöresursointi & hankinta
 • Laskelmat & budjetti
 • Riskit & laatu

Toteutus

 • Projektitiimin muodostaminen
 • Projektijohtaminen
 • Projektin ohjaaminen
 • Toteutus ja läpivienti

Projektin päättäminen

 • Päätös & lessons learned

Projektitoiminta

 • Mallit & työkalut
 • Standardit & sertifioinnit