Sverige|  Danmark|  Suomi

Fördjupa ditt ledarskap!

“Att leda” är ett ledarutvecklingsprogram på fyra delar, som kan läsas var och en för sig eller läsas som ett program.

Om du väljer att läsa kurserna som program så finns det möjlighet att certifiera dina kunskaper och bli en “Certifierad Ledare”.

De fyra kurserna är:

  1. Att Leda & Utveckla Sig Själv
  2. Att Leda & Utveckla Andra
  3. Att Leda & Utveckla Team
  4. Att Leda & Utveckla Organisationer

Varje kurs är på två dagar.

Pris för hela programmet på 2+2+2+2 dagar är 42 000 kr (exkl 25% moms)

Kommande utbildningstillfällen.

Att Leda & Utveckla Sig Själv.
Tid: 23-24 april, 2020

Plats: Grev Turegatan 19, Stockholm
Tid: 09.00-16.00
Status: Platser kvar
Pris: 12 500 kr (exkl 25% moms)

I priset är inkluderat, analyser och individuell återkoppling, lunch och fika.

 

Att Leda & Utveckla Andra.
Tid: 19-20 maj, 2020

Plats: Grev Turegatan 19, Stockholm
Tid: 09.00-16.00
Status: Platser kvar
Pris: 12 500 kr (exkl 25% moms)

I priset är inkluderat, 360 graders ledarinventering, lunch och fika.

 

Att Leda & Utveckla Team.
Tid: 9-10 juni, 2020

Plats: Grev Turegatan 19, Stockholm
Tid: 09.00-16.00
Status: Platser kvar
Pris: 12 500 kr (exkl 25% moms)

I priset är inkluderat, Belbin Teamroller inklusive individuell återkoppling, lunch och fika.

 

Att Leda & Utveckla Sig Själv.
Tid: 15-16 September, 2020

Plats: Grev Turegatan 19, Stockholm
Tid: 09.00-16.00
Status: Platser kvar
Pris: 12 500 kr (exkl 25% moms)

I priset är inkluderat, analyser och individuell återkoppling, lunch och fika.

 

Att Leda & Utveckla Andra.
Tid: 20-21 oktober, 2020

Plats: Grev Turegatan 19, Stockholm
Tid: 09.00-16.00
Status: Platser kvar
Pris: 12 500 kr (exkl 25% moms)

I priset är inkluderat, 360 graders ledarinventering, lunch och fika.

 

Att Leda & Utveckla Team.
Tid: 24-25 november, 2020

Plats: Grev Turegatan 19, Stockholm
Tid: 09.00-16.00
Status: Platser kvar
Pris: 12 500 kr (exkl 25% moms)

I priset är inkluderat, Belbin Teamroller inklusive individuell återkoppling, lunch och fika.

 

Att Leda & Utveckla Organisationer.
Tid: 8-9 december, 2020

Plats: Grev Turegatan 19, Stockholm
Tid: 09.00-16.00
Status: Platser kvar
Pris: 12 500 kr (exkl 25% moms)

I priset är inkluderat, lunch och fika.

Om utbildningen.

Diplomeringsutbildning i praktiskt ledarskap. Utbildningen består av fyra fristående kurser som kan läsas var och en för sig men som bygger på varandra. Efter varje kurs fås ett utbildningsbevis i form av ett diplom.

Utbildningen riktar sig till blivande och verksamma chefer och ledare inom olika företag, föreningar, organisationer och myndigheter.

Syftet med Utbildningen är att främja den personliga ledarutvecklingen. Kurserna beskriver och förklarar pedagogiskt hur olika vetenskapliga ledarskapsprocesser fungerar och specificerar vad en ledare kan och bör göra för att bli effektiva ledare, allt utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet.

Kort om kurserna.

Att Leda & Utveckla Sig Själv
Självledarskap och personlig utveckling. Grunden för att kunna leda andra effektivt är att kunna leda sig själv.  Värderingsinventering, neuro-ledarskap och beteendeanalys. 2 dagar

Att Leda & Utveckla Andra
Utifrån feedback på ditt eget ledarskap så får du insikt i hur ditt ledarskap påverkar andra, samt verktyg hur du kan förbättra det med hjälp av tydlig kommunikation för att leda och inspirera andra. 2 dagar.

Att Leda & Utveckla Team
Hur jag kan utveckla mina arbetsgrupper, projektgrupper och ledningsgrupper till högpresterande team och hur leder jag grupper i olika faser. Vilka roller finns i en grupp och vari ligger mina styrkor och tillåtna svagheter? 2 dagar.

Att Leda & Utveckla Organisationer
Hur jag leder organisationer direkt och indirekt i med och framförallt i motvind. Hur hanterar och leder jag svåra situationer, konflikthantering och media.  Hur förhåller jag mig till ledning, ägare och styrelse. 2 dagar

Mer om kurserna.

Att Leda & Utveckla Sig Själv

Fokus på denna kurs  ligger på värderingar, beteende, drivkrafter och hur vår hjärna funkar och vad det får för konsekvenser för oss och för vårt ledarskap.
Insikt och kunskap om våra egna värderingar gör det lättare att prioritera och ta beslut. Det är också avgörande för ledares trovärdighet. Du kommer att få genomföra en värderingsinventering som vi kommer att jobba med under kursen.
Innan kursen kommer du att få göra en analys av beteenden och drivkrafter med hjälp av IPU Talent Insights som är utvecklad för att öka förståelsen för både våra beteenden och drivkrafter och hur de samverkar. Om vi kan förstå våra styrkor och svagheter, våra beteenden och drivkrafter, kan vi också utvecklas och förstå både oss själva och vår omgivning bättre. Innan kursen så kommer en ledarskapskonsult att gå igenom din IPU analys med dig.
Forskningen går framåt med stormsteg när det gäller att förstå sig på hur vår hjärna fungerar. Hur påverkar det oss som ledare? Vi bryter ner det till hormoner och signalsubstanser och upplever hur de känns och hur vi kan använda oss av det och skapa rätt känslor hos våra medarbetare. Vi lär oss om stress och hur vi kan motverka det och skapa en bra arbetsplats och en bra arbetsmiljö.

Att Leda & Utveckla Andra

På denna kurs så ligger fokus på kommunikation och på olika former av ledarskap.
Vad händer i mellanmänsklig kommunikation och varför når vi inte alltid fram till varandra? Vi dissekerar kommunikationen och benar ut vad som egentligen händer när vi tror att vi har nått fram och framfört vårt budskap. Vi lär oss att skilja på observation, tanke, känsla och vilja för att bli tydligare i vår kommunikation.
Innan kursen genomförs en ledarkartläggning. LEAD FORWARD som utgår från en strukturerad feedbackkartläggning och ger ledare en nulägesbild av hur deras medarbetare uppfattar deras ledarskap. Denna kartläggning jobbar vi med under kursen och utformar en handlingsplan för ditt ledarskap.
Hur går jag från ett konventionellt ledarskap till ett transformerande ledarskap som utvecklar medarbetarna och uppmuntrar dem att bli mer kreativa och känna en större inre motivation? Hur kan jag vara mer av en förebild och visionär som ledare och uppmuntra till kreativitet och utmana rådande tankesätt och frigöra medarbetarnas inneboende handlingskraft?
Modern ledarskapsforskning visar att det räcker bara en viss bit att vara en bra ledare, vi måste även vara mindre dåliga och destruktiva i vårt ledarskap. Destruktiva beteenden har större negativ effekt på medarbetare och på organisationen än vad ett bra ledarskap har positiv effekt på densamma. Vi lär oss hur vi minimerar dessa dåliga och destruktiva beteenden.

Att Leda & Utveckla Team

Utöver individen är den minsta enheten i verksamheten den grupp eller det team som utgör vardagen för de som ska leverera resultatet. Det är också där den största potentialen och påverkan finns för den vardagliga förmågan att leverera ett långsiktigt, hållbart resultat.
Hur skapar vi arbetsgrupper som kan stå emot svåra situationer samtidigt som de är oslagbara och effektiva tillsammans. Nyckeln till högpresterande team ligger i inre stabilitet. Vi lär oss hur grupper utvecklas och vilka nyckelfaktorer som behövs för att en grupp ska utvecklas tillsammans. Vad har ledaren för roll i detta och vad kan vi göra för att hjälpa eller stjälpa gruppens utveckling.
Då ett team består av individer, hur tar vi tillvara på deras unika styrkor och minimerar deras svagheter för att skapa starka team som kompletterar varandra. Här tar vi hjälp av Belbins teamroller. Vi människor har nio olika sätt att bidra, relatera och samverka med andra i teamarbete som vi alla kombinerar på vårt unika sätt. Förståelsen för dessa beteenden och hur vi nyttjar dem i vårt teamarbete är grunden för hur väl vissa människor ska fungera med varandra. Innan kursen så får du göra en Belbin analys av dina teamroller och få en 360 graders feedback och bedömning från dina kollegor: Denna analys kommer en ledarskapskonsult att gå igenom med dig innan kursen.

Att Leda & Utveckla Organisationer

Under denna kurs så ligger fokus på det indirekta ledarskapet och detta skiljer sig på flera sätt från det direkta ledarskapet, förutom den rent fysiska avståndet till medarbetarna, handlar det även om att kunna hantera olika parallella tidsskalor, att i ena stunden fatta snabba beslut och i nästa stund tänka strategiskt och fatta långsiktiga beslut. Som mellanchef måste man även kunna bemästra att kunna balansera såväl direktiv uppifrån som krav nedifrån. Fokus ligger på HUR jag påverkar organisationen. Vidare så går vi in på hur man leder organisationen i svårigheter och i kris när drevet går. Hur styr vi verksamheten samtidigt som vi skapar engagemang genom OKRs, (Objektives and Key Results)