Sverige|  Danmark|  Suomi

Tulevaisuuden vaatimukset huomioivaa kenttäpalvelua

Military Work tarjoaa kustannustehokkaita, skaalautuvia ja asiakkaan tarpeet huomioivia kenttäpalveluja. Meillä on laaja osaamispohja ja monivuotinen kokemus infrastruktuuri-, tietoliikenne-, energia- ja puolustusalan projekteista. Voitte siis käyttää yhtä ja samaa kumppania projektinne kaikissa vaiheissa ja kaikissa operaatioissanne.

Kenttäpalvelumme yhdistää kyber- ja tietoturvallisuuden asiantuntemuksen operatiiviseen toimintaan. Kentällä yrityksenne varusteita on käsittelemässä vain turvallisuusselvitettyjä henkilöitä, joilla on hyvät tiedot turvallisuusasioista. He varmistavat, että kaiken tyyppisiä tietoja käsitellään ilman vaaraa niiden leviämisestä.

Kun valitsette Military Workin kenttäpalvelukumppaniksenne, autatte samalla ylläpitämään vakaata ja vapaata yhteiskuntaa.

Service and Support

Yhteiskunta kehittyy nopeasti. Monet toiminnot, joista emme aiemmin olleet riippuvaisia, ovat nykyisin yhteiskunnallisesti tärkeitä. Yksi esimerkki on internet, jota on jo useiden vuosien ajan käytetty digitaalisten palvelujen, kuten pankki-, viestintä-, tiedonkeruu- ja mediajakelupalvelujen tarjoamiseen. Riippuvuus vakaasta internet-yhteydestä on kuitenkin muuttunut. Digitaalisen kehityksen alussa muut menetelmät olivat vielä ensisijaisia: tavaroista ja palveluista maksettiin käteisellä, laskuja maksettiin postissa ja radio- ja tv-ohjelmat lähetettiin maanpäällisten asemien kautta. Vuosien varrella internet on vallannut alaa ja muut menetelmät ovat kadonneet. Internetistä ja yhteydet muodostavasta infrastruktuurista on tullut yhteiskunnallisesti tärkeitä.

Yhteiskunnan toiminnan kannalta merkittävin osa on sähköverkkomme, koska ilman virransyöttöä on vaikea ylläpitää perustoimintoja, kuten vesihuoltoa, elintarviketuotantoa, logistiikkaa tai terveyden- ja sairaanhoitoa. Sähköverkko on digitalisoitunut muun yhteiskunnan tavoin, ja sitä valvotaan nykyään tietoliikenneverkon kautta. Hakkereiden tunkeutuminen näihin verkkoihin voi johtaa kontrollin menettämiseen jopa niin, ettemme ole siitä tietoisia.

Pohjoismaiset poliisin ja puolustusvoimien tiedustelupalvelut raportoivat jatkuvasti yhteiskuntaan kohdistuvan uhan lisääntymisestä. Kasvussa ei ole aseellisen hyökkäyksen todennäköisyys, vaan riski, että jokin valtio häiritsee yhteiskunnallisesti tärkeitä toimintoja. Pahojen aikeiden tarkoituksena on luoda kaaosta sekä epäluottamusta valtiojohtoon ja käyttää tilannetta hyväksi.

Digitalisaatio jatkuu, ja innovointia on edistettävä kaikilla tasoilla. Kehityksen ohessa on kuitenkin varmistettava myös, että rakennamme ja ylläpidämme infrastruktuuria, johon voimme tukeutua turvallisesti. Vankka yhteiskunta edellyttää turvallisuustietoista toimintaa sekä tiukkoja vaatimuksia kriittisen infrastruktuurin suunnittelulle, rakentamiselle ja tukemiselle.

Huominen ei näytä samalta kuin tämä päivä

Kenttäpalvelun kehykset ovat perinteisesti olleet selkeät. Sen piiriin kuuluvat yleensä asennus, käyttöönotto, ylläpito ja ongelmanratkaisu. Jokaisesta osasta sovitaan erikseen, ja melko usein jotain jää huomiotta, koska sopimukset eivät aina kata kaikkia tilanteita. Tuloksena on väittelyä vastuunkannosta.

Military Work tietää kokemuksesta, että tilannekuva ei ole koskaan staattinen ja että edellytykset muuttuvat. Tehtävän ratkaisemiseen tarvitaan taktiikan sopeuttamista uuteen tilanteeseen. Juuri niin teemme, kun toimitamme palveluita asiakkaillemme. Tahdomme asiakkaiden luottavan Military Work -palveluihin huoletta ja tietävän, että toimeksiannot ratkaistaan laadukkaasti ja turvallisesti tilanteesta riippumatta. Toimituksemme lähtökohtana on peruspalvelu, joka kattaa riittävän määrän asiakkaan tarpeita vastaavia, osaavia ja turvallisuusselvitettyjä työntekijöitä sekä tehtävästä vastaavan Delivery Managerin.

Peruspalvelu liitetään Information Security Operation Centre (iSOC) -keskukseemme. Se takaa, että kaikki palvelun toimituksen aikaiset tiedot käsitellään erittäin luottamuksellisina. Military Workin peruspalvelun ideana on vapauttaa asiakkaiden resurssit niiden ydintoimintaan ja tukea niitä liiketoiminnan kasvattamisessa.

Peruspalvelun lisäksi asiakkaat voivat valita tarpeidensa edellyttämiä lisäpalveluita. Lisäpalvelujen tarkoituksena on tarjota turvallisuutta ja valmiuksia käsitellä toiminnan vaihteluita mutta myös varmistaa resurssien ja osaamisen saatavuus liiketoiminnan kasvaessa. Lisäpalveluja ei liitetä taattuihin volyymeihin tai kiinteisiin kustannuksiin, jos ne eivät ole käytössä. Ne ovat kuitenkin osa Military Workin suunnittelua, jotta ne voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön.

Yksi kumppani koko projektissa

Kenttäpalvelu on laaja termi, joka kokoaa yhteen monta eri tehtävää ja osaamisaluetta. Palveluissa pitää usein huomioida myös tilanteen aikavaihtelu. Lisäksi jokaisella toimialalla on omat erityistarpeensa ja vaatimuksensa. Oma henkilöstö ja alihankkijoiden resurssit pitää organisoida päivittäisten toimintojen ja projektien toteuttamiseksi. Monimutkaisuus ja virheiden riski kasvavat samaa tahtia toimijoiden määrän kasvun kanssa.

Tämän selventämiseksi kerromme esimerkin tietoliikenneverkon laajennusprojektista.

Laajennusprojekti edellyttää hallinnollisia resursseja, hankintoja, projektinhallintaa, suunnittelua, tarkastuksia ja käyttöönottoa sekä käyttöönoton jälkeen organisoitua ylläpitoa ja tukea. Yleensä tällaisissa projekteissa on useita osapuolia. Jokainen tuo kokonaisuuteen oman hyvän asiantuntemuksensa, mutta toisaalta monien eri toimijoiden projekteja on vaikea valvoa ja hallita. Kun alihankkijat käyttävät omia alihankkijoitaan, projekti monimutkaistuu entisestään. Pitkällä aikavälillä suurimmiksi riskeiksi voivat muodostua tiedonkäsittelyn epävakaus ja luvaton tunkeutuminen rakennuksiin. Lyhyellä aikavälillä vaaroja ovat kustannusten kasvaminen ja alihankkijoiden huonosta synkronoinnista johtuvat viiveet ja myöhästymiset.

Kun annat kenttäpalvelut Military Workin tehtäväksi, saat kumppanin, jolla on resursseja ja pätevyyttä kaikilla tasoilla. Edellisessä esimerkissä Military Work olisi voinut toimittaa koko hankkeen alusta loppuun saakka. Kokeneet asiantuntijamme luovat, suunnittelevat ja johtavat kaikentyyppisiä projekteja yhdessä laajennuksista, kunnossapidosta ja tuesta huolehtivan vahvan kansallisen kenttäorganisaation kanssa.

Työntekijöidemme keskuudessa yhteinen nimittävä tekijä on sotilastausta. Yhteinen taustamme ja kokemuksemme luovat vahvan yhteenkuuluvuuden tunteen ja antavat sinnikkyyttä ja kykyä ratkaista tehtäviä yhdessä.

Tehtävän luonteen niin vaatiessa toimitamme projektiin turvallisuusselvitettyjä henkilöitä. Kaikki työntekijämme on koulutettu tarkkailemaan ympäristöä turvallisuusnäkökulmasta ja huomioimaan mahdolliset uhat. Tämä tuo asiakkaillemme turvallisuutta ja toiminnan laatua pitkäjänteisesti.

Ota yhteyttä

Haluatko keskustella kenttäpalveluistamme asiakkuuspäällikkömme kanssa? Varaa tästä tapaaminen tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen info@militarywork.fi.

Jouko Pohjonen

Recruiter, Finland

Emma Valli

Key Account Manager, Finland

Arto-Pekka Nurminen

Senior Defence and Security Advisor, Finland