Sverige|  Danmark|  Suomi

Hyvät päätökset perustuvat oikeisiin päätöksentekoperusteisiin

Oikeita päätöksiä on helpompi tehdä, kun käytettävissä on tarvittava määrä tietoa ennen päätöksentekoa. Autamme asiakkaitamme tuottamalla heille täsmällistä tietoa päätöksenteon tueksi.

Kehittäminen, konsultointi ja päätöksenteon tuki

Meillä Military Workissa on ainutlaatuista osaamista sekä kokemusta toimintatapojen ja järjestelmien kehittämisestä. 

Meillä on myös kyky hankkia ja käsitellä kriittistä tietoa, jonka perusteella asiakkaamme tekevät oikeita päätöksiä oikea-aikaisesti. Henkilöstömme sotilas- ja siviiliosaaminen tukevat yhteiskuntamme kannalta kriittisten toimintojen jatkuvuuden varmentamista kaikissa olosuhteissa.  

Konsultointi

Asiantuntijamme, projektipäällikkömme ja kokeneet johtamisen ammattilaisemme auttavat asiakkaitamme esimerkiksi materiaali-, johtamis-, ylläpito– sekä turvallisuusjärjestelmiin  liittyvissä kysymyksissä

Toimitusketjujen riskienhallinta

Me autamme ja neuvomme asiakkaitamme tuottamalla heille lisätietoa siitä, miten toimitusketjut liittyvät kriittisten toimintojen turvaamiseen. 

Kokonaisturvallisuusneuvonta

Meillä on laaja-alainen kokemus ja syvällinen ymmärrys kokonaisturvallisuuden rakentumisesta. Neuvomme ja tuemme yrityksiä ja muita toimijoita kehittämään omaa varautumistaan.

UAS (Unmanned aircraft system)

Kansainvälisesti tunnustetulla UAS-osaamisellamme tuotamme asiakkaillemme oikeita päätöksentekoperusteita keräämällä ja käsittelemällä dataa suurilta maantieteellisiltä alueilta tai yksittäisistä, tarkasti määritellyistä kohteista. Tuottamalla tätä täsmällistä tietoa päätöksenteon eri vaiheisiin, autamme sinua tekemään parempia ja vaikuttavampia päätöksiä.

Jatkuvuussuunnittelu

Teemme liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelua sekä yksityisille että julkisille toimijoille. Suunnitelmissa otamme aina huomioon organisaatioiden yksilölliset erityispiirteet ja tarpeet. 

Kyber-asiantuntijapalvelu

Autamme asiakkaitamme luomaan vahvoja ja kestäviä digitaalisia palveluita. Tuemme asiakkaidemme hankintoja, palveluiden kehittämistä sekä haastavien järjestelmäkokonaisuuksien ymmärtämistä.

Palveluita yhteiskunnalle

Military Work pohjoismainen palveluntarjoaja yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisille organisaatioille. Asiakkaamme toimivat puolustus-, turvallisuus- ja teollisuusaloilla.

Puolustus

Turvallisuus

Sotilastaustamme myötä olemme tottuneita käsittelemään laajasti kaikkia turvallisuuteen liittyviä asioita ja tuottamaan turvallisuuden asiantuntijapalveluita asiakkaillemme.

Olemme erikoistuneet keräämään tietoa erilaisilla sensoreilla ja tarjoamaan tukeamme organisaatioille eri turvallisuusjärjestelmien ja -prosessien kehittämiseksi.

UAS-palvelullamme kykenemme tarjoamaan mm. aluevalvonta- ja tiedonkeruupalveluita, joiden avulla tuotamme asiakkaillemme päätöksentekoon tarvittavia perusteita.

Teollisuus

Tietoa keräämällä ja analysoimalla kykenemme tuottamaan tarvittavia päätöksentekoperusteita yhteiskunnan turvallisuuden ja toimintojen jatkuvuuden kannalta tärkeille toimijoille. 

UAS-palvelussamme käytämme sensoreilla varustettuja lennokkeja suurien datamäärien keräämiseen. Kokeneet analyytikkomme purkavat ja käsittelevät tietomassat ja muodostavat niistä täsmällisiä päätöksentekoperusteita asiakkaamme tarpeiden mukaan.  Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa vastataksemme heidän jatkuvasti muuttuviin informaatiotarpeisiin.  

Haluatko tietää lisää?

Varaa tapaaminen asiakkuuspäällikkömme kanssa, niin otamme sinuun yhteyttä silloin, kun sinulle sopii.